Đăng nhập / Tạo tài khoản

Khoá học này dành cho ai?

Đây là một khoá học dành cho nhiều đối tượng khác nhau, những ai mong muốn sẽ tạo ra được 1 sản phẩm phần mềm tốt. Nhưng sẽ là khoá học không thể thiếu nếu như bạn nằm trong các đối tượng sau đây:

Người làm UI Designer mong muốn trở thành một UX Designer

Hầu hết những bạn làm designer tại Việt Nam khi đi tìm việc làm cho các công ty về Công Nghệ đều phải đối mặt với chức danh công việc là UI/UX Designer. Tuy bạn làm graphic design và công việc của bạn chủ yếu là sử dụng màu sắc, hình ảnh, typography hay các biểu tượng thì các kỹ năng về UX là không thể thiếu nếu như bạn muốn phát triển sử nghiệp. Để có những kiến thức đó, bạn cần phải trang bị thêm cho mình các kỹ năng quan trọng như: đặt đề bài (xác định user needs, business needs, user stories...) , thiết kế thông tin hay thiết kế interaction... Khoá học 7 bước thiết kế UX này sẽ giúp bạn có được những trang bị đó trong công việc của mình., 

Chủ doanh nghiệp, Product Owner hay các Startupper - những người sở hữu sản phẩm hay xây dựng sản phẩm của riêng mình. 

Bạn là một chủ doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm công nghệ, như các phần mềm hay website? Và bạn sẽ cho rằng tất cả những điều cần làm về UI/UX đã có nhân viên của bạn lo? ĐÓ LÀ 1 SAI LẦM!

Bạn phải trang bị cho mình các kiến thức về UX để hiểu cách mà 1 phần mềm được thiết kế, thể hiện và tương tác với khách hàng. Để làm gì? Để bạn tổ chức nhóm phát triển, điều khiển sự cộng tác của các thành viên trong công ty. Bạn có thể không trực tiếp vẽ wireframe hay thiết kế đồ hoạ, nhưng bạn phải là người đảm bảo team phát triển sản phẩm của bạn đang đi đúng hướng. Cách tốt nhất cho bạn là hãy hiểu những vấn đề về UX để kiểm soát các đầu vào, đầu ra cho  mỗi bước phát triển và không quên thêm vào các công cụ đo lường. 

Lập trình viên, đặc biệt là Front-end Developer - người muốn hiểu rõ công việc của mình và của đội phát triển

Thực tế đã chứng minh rằng các UX Designer thành công thông thường làm công việc về Khoa học máy tính. Một cách nói khác đi, UX Designer cũng là 1 đích đến tiềm năng cho các Developer, đặc biệt là các Front-end Developer mong muốn tạo ra những phần mềm đẹp và bắt mắt.  Bản thân tác giả cũng là một Developer trong nhiều năm trước khi trở thành 1 UX Designer. 

Sinh viên các trường nghệ thuật, mong muốn hướng nghiệp trở thành 1 người thiết kế UX 

Nếu bạn là sinh viên, đặc biệt các trường nghệ thuật như Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, Yết Kiêu, Arena.. mong muốn làm việc cho các công ty về thiết kế sản phẩm phần mềm. Có thể là bạn chưa biết gì nhiều về định hướng đó và muốn tìm 1 gợi ý cho mình. Đây là một khoá học giúp cho bạn hiểu thêm về các loại hình công việc trong 1 công ty như vậy, UI Designer? UX Designer và cách mà 1 sản phẩm phầm mềm được thiết kế và xây dựng từ những ý tưởng.   

Mục lục

1. Bắt đầu với UX

1.0. Giới thiệu

01:17

Giới thiệu về khoá học

1.1. Bài học đầu tiên

09:52

Những hiểu biết cơ bản về UX và thiết kế UX

1.2. Giới thiệu khoá học

06:12

Nội dung của khoá học, nó có dành cho bạn không và tôi là ai

1.3. UX trong cuộc sống

05:18

Chúng ta thường xuyên có các trải nghiệm với các đối tượng mà ta tiếp xúc mỗi ngày..

1.4. Thiết kế UX là gì?

03:14

Một quy trình đc tiêu chuẩn hoá cộng với nhiều các phương thức và công cụ tiếp cận khác nhau

1.5. Một UX tốt là gì?

07:51

UX tốt theo góc nhìn của cầu thang 6 bước

1.6. Điều gì sẽ tạo ra 1 UX tốt

03:36

Quan trọng là người dùng cần gì? mục tiêu kinh doanh? và 1 quy trình đúng đắn

1.7. Các vị trí (role) trong UX

08:36

UX Designer, UX Researcher, Visual Designer, Front-end Developer & Back-end Developer

1.8. Vai trò của thiết kế UX đối với doanh nghiệp

05:07

Vì sao mà thiết kế UX lại quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2. Quy trình thiết kế UX

2.1. Quy trình thiết kế UX

06:50

Tổng quan về quy trình 7 bước thiết kế UX

2.2. Dự án mẫu

03:01

Thiết kế ứng dựng trên mobile vLover

3. Bước 1 - Lập plan

3.1. Tổng quan về bước lập plan

04:09

Xác định mục tiêu và các giai đoạn của bước này

3.2. Bước Strategize - Mô hình User Centered Business Canvas

09:19

Tập hợp và mô hình hoá thông tin cho dự án

3.3. User Personas

07:23

Tập hợp những thông tin quan trọng và hữu ích nhất về người dùng

3.4. Mô hình AARRR

06:46

Xác định mục tiêu kinh doanh và thước đo thành công cho mục tiêu đó

3.5. Bước Organize

03:52

Quyết định xem cái gì sẽ thể hiện trên sản phẩm

3.6. Bước thiết kế flow

07:44

Thiết kế luồng vận hành giữa các màn hình trong 1 phần mềm

4. Bước 2 - Discover

4.1. Tổng quan về bước Discover

02:44

Mục tiêu và lợi ích của bước Discover - Khám phá

4.2. Bước Research

06:20

Thực hiện phỏng vấn và quan sát khách hàng

4.3. User Interview

05:47

Phỏng vấn để khám phá về người dùng sản phẩm của bạn thực sự là ai?

4.4. Observation

04:53

Quan sát cách mà người dùng sử dụng 1 sản phẩm

4.5. Card sorting

08:16

Khám phá ra cách mà người dùng tổ chức thông tin

4.6. Measure & Analyze

09:33

Đặt các công cụ đo vào phần mềm và phân tích kết quả trả về.

4.7. UX Survey

06:19

Lấy thông tin feedback từ người dùng bằng cách đặt các câu hỏi

5. Bước 3 - Explorer

5.1. Explorer - Thăm dò

12:06

Thực hiện những phác thảo đầu tiên của dự án thiết kế

6. Bước 4 - Define

6.1. HIFI Wireframe (hay Digital Wireframe)

09:15

Chốt lấy 1 bản wireframe cuối cùng ở mức độ chi tiết kể cả các nội dung thông tin

6.2. Microcopy

04:13

Sức mạnh tiềm ẩn và bí mật trong 1 dự án thiết kế UX

6.3. Design Patterns

05:12

Các mẫu thiết kế rất quan trọng nhằm tiết kiệm công sức sáng tạo và giúp người dùng dễ tiếp cận hơn

6.4. Công cụ để tạo Digital Wireframe

11:47

Antetype, App Cooker, Atomic... Sketch hay UXPin

6.5. Usability test trên Wireframe

04:24

Sử dụng MavelApp hoặc InVision để gán các tương tác chuyển màn hình lên thiết kế

6.6. Design Review

06:42

Một cách thức trung lập để nhìn sản phẩm một cách sáng suốt và đầy đủ mọi góc cạnh

7. Bước 5 - Design

7.1. Điều gì tạo ra một thiết kế tốt?

18:20

Đơn giản, nhất quán, định hướng thị giác tốt, typography và màu sắc

7.2. Bốn bước để thiết kế

25:47

Tạo design concept, thiết kế, prototyping & usability test

8. Bước 6 - Validate

8.1. Đo lường ấn tượng đầu tiên

05:31

Sử dụng phép kiểm thử 5 giây, click test để biết ấn tượng đầu tiên

8.2. Đánh giá về tính dễ dùng (usability test)

06:50

Làm sao để biết được có dễ dùng, tiện lợi không.. khi nói về 1 sản phẩm

8.3. A/B Test

05:10

Đối mặt với nhiều hơn 1 lựa chọn, bạn cần phải đo lường để chọn lấy 1 phương án tốt nhất

9. Bước 7 - Deliver

9.1. Chuyển giao

13:30

Chuyển các thiết kế sang cho developer để viết thành ứng dụng

10. Bắt đầu

Quy trình 7 bước thiết kế

Tập hợp thông tin, mô hình hoá mục tiêu kinh doanh, xác định tập khách hàng mục tiêu, tập hợp và sắp xếp bảng chức năng của sản phẩm, thiết kế flow và quy trình
Tập hợp thông tin về người dùng dự trên UX Research. Xác minh giả thuyết của bạn, khám phá ra điều người dùng thực sự cần
Phác thảo wireframe đầu tiên, thí nghiệm với nhiều các ý tưởng khác nhau để giải quyết các vấn đề và phục vụ người dùng. Tập trung vào bức tranh lớn - tổng thể.
Tạo digital wireframe. Thiết kế cấu trúc thông tin, tạo wireframe prototypes and test chúng
Tạo thiết kế đồ hoạ (visual design) cho sản phẩm. Tập trung vào các yếu tố như phân cấp thị giác, độ cân bằng hay tính nhất quán. Sử dụng ảnh, video, font chữ và icon. Thực hiện test nội bộ và trên người dùng
Xác minh lại thiết kế bằng usability tests, click tests and test 5 giây. Áp dụng A/B tests để có kết quả tốt nhất.
Chuyển giao thiết kế cho lập trình viên để bắt đầu xây dựng sản phẩm. Đo lường các kết quả, tập hợp feedbacks and … lặp lại quy trình này.